M Nilsson Bygg

HemKontakt - Tjänster - Info om ROT


Vad är rot-avdraget?

Rot-avdraget är en skattesubvention till privatpers. som utför ex. renoveringsarbeten i hemmet ROT-avdrag är ett avdrag som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.
Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag - det gör däremot inte uppförande av nya hus eller byggnader.
Avdraget kan som mest omfatta tjänster till ett värde av 100 000 kronor per person och år. Avdraget beviljas inte parallellt med RUT-avdrag utan det är den sammanlagda summan av tjänster både avseende ROT och RUT som får uppgå till 100 000 kronor. ROT och RUT-avdrag kallas med en gemensam beteckning hos skatteverket för Husarbete.

För vidare information läs på skatteverkets hemsida på följande länk.
Skatteverket.se - Husarbeten


kontakt@mnilssonbygg.se
M.Nilsson Bygg innehar F-Skatt